Salg af grunde

Thors Have er en helt ny bydel med boliger, servicefunktioner, fælles faciliteter og grønne områder. De første beboere flytter ind i 2021 og efterhånden som boligerne skyder op kommer flere og flere beboere til det naturskønne område.

Boligtype: 74 almene lejeboliger
Bygningernes samlede areal: ca. 6.950 m²
Køber: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
Landskabsarkitekt: Opland
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entreprenør: Jönsson Entreprise A/S
Byggeperiode: 2021-2022

Thors Have B1

Samlet pris for grund kr.: 12.959.653,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 2.926,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 4.429 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B1 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 2-3 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 13 meter. Der kan indenfor byggefeltet desuden skabes rammerne for fælleshus.

Samlet pris for grund kr.: 4.184.309,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 2.926,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 1.430 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B2 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 1-2 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 10 meter. Dog må byggefelt B2 herudover anvendes til daginstitution. Ved anvendelse af byggefelt B2 til daginstitution, skal der som minimum etableres 20 parkeringspladser.

Thors Have B3

Samlet pris for grund kr.: 8.578.966,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 3.026,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 2.835 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B3 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 2-3 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 13 meter. Der kan indenfor byggefeltet desuden skabes rammerne for fælleshus.

Thors Have B4

Samlet pris for grund kr.: 9.472.053,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 3.126,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 3.030 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B4 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 2-3 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 13 meter. Lunden af træer syd for delområde B4 skal bevares for blandt andet at sikre den fredede orkidéart skov-hullæbe.

Thors Have B5

Samlet pris for grund kr.: 15.914.925,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 3.126,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 5.091 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B5 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 2-3 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 13 meter.

Thors Have B6

Samlet pris for grund kr.: 12.924.013,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 3.126,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 4.140 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Boligerne på B6 må anvendes til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt opholdsareal. Bebyggelsen skal opføres i en variation af 2-3 etager og den samlede bygningshøjde må være op til 13 meter.

Thors Have B7

Samlet pris for grund kr.: 24.813.939,- ekskl. moms
Pris pr. m² byggeret kr.: 3.026,- ekskl. moms
Byggeret anslået ca.: 8.200 m²
Grundkøbsprisen er inkl. miljøsanering og §8 behandlet, samt udførelse af fællesarealer.

Byggefelt B7 må kun anvendes til plejehjem med tilhørende servicefunktioner som eksempelvis café, butik/kiosk, kvarterhus, videncenter eller til boligformål i form af tæt-lavt byggeri og etagebyggeri samt til opholdsareal. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager. Den samlede bygningshøjde må være op til 10 meter.

Boligtype: 24 almene lejeboliger & fælleshus
Bygningernes samlede areal: ca. 1.950 m²
Køber: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
Landskabsarkitekt: Opland
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entreprenør: Jönsson Entreprise A/S
Byggeperiode: 2021-2022

Se grunde